IMG_1663  
Jurlique Daily Exfoliating Cream, 40ml $ 25 , 125ml $ 60  美國網站

茱莉寇兒 天天角質霜/亮膚角質霜 台灣網站 125ml NT$ 2250

凱特琳 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()